Τι είναι οι Αυτόματοι Σταθεροποιητές Ρεύματος (Automatic Voltage Regulator AVR) και πως προστατεύουν τις συσκευές σας Οι αυτόματοι σταθεροποιητές τάσης (AVR) είναι σχεδιασμένοι ώστε ρυθμίζουν τις επικίνδυνες διακυμάνσεις της τάση του δικτύου ή μιας πηγής (π.χ γεννήτριας) αυτόματα. Διαθέτουν ειδικούς αυτομετασχηματιστές που ελέγχουν συνεχώς την εισερχόμενη τάση, τη συγκρίνουν με την επιθυμητή τάση εξόδου και την διορθώνουν άμεσα. Τα AVR προστατεύουν τις ηλεκτρικές συσκευές η ολόκληρο το δίκτυο σας εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία τους. Τα AVR έχουν πολλές εφαρμογές και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο ηλεκτρικού εξοπλισμού. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν συστήματα θέρμανσης και ψύξης, κέντρα δεδομένων – data centres και άλλες υποδομές πληροφορικής, επικοινωνιακό και βιομηχανικό εξοπλισμό, ιατρικά μηχανήματα κ.α